Sammen for en bedre og meningsfull hverdag
Mental Helse Ålesund Ålesund Lokalt arbeid

Sammen for en bedre og meningsfull hverdag

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Som nyopprettet lokallag i Ålesund vil vi bygge opp et godt fellesskap med åpenhet, aksept og toleranse. Gjennom meningsfulle aktiviteter, sosialt samvær og økt kunnskap skal vi opprettholde god psykisk helse og bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for våre medlemmer i alle aldersgrupper. Vårt lokallag skal være et bindeledd mellom brukerne av psykiske helsetjenester og de som tilbyr helsetjenester – slik kan vi bidra til bedre brukermedvirkning og utforme tjenestetilbudet. Vi skal samarbeide tett med kommunen og andre interesseorganisasjoner for å skape gode møteplasser, øke kunnskap om psykisk helse og sørge for godt informasjonsarbeid når det gjelder brukerrettigheter. Ditt bidrag vil være med å styrke lokallaget og gi oss bedre forutsetninger til å utvikle et velfungerende aktivitetstilbud som bidrar til fellesskap, kunnskap og mestring.

Innsamlet beløp:
Mål: 10 000 kr
Periode:
13.07.2017 31.10.2017

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Sammen for en bedre og meningsfull hverdag
Mental Helse Ålesund
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close