Alle har ei psykisk helse
Mental Helse Sykkylven Sykkylven Lokalt arbeid

Alle har ei psykisk helse

«Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning og formidling av brukererfaringer.» Våre verdier: LIKEVERD fordi alle mennesker har like stor verdi og skal ha likemuligheter og rettigheter. ÅPENHET fordi åpenhet sammen med kunnskap bidrar til å få bort myter og hindre stigmatisering. RESPEKT fordi vi ønsker et samfunn som anerkjenner det enkelte menneskes ressurser og muligheter. INKLUDERING fordi alle mennesker skal oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet. Kvar dag er det nokon som slit med utfordringar ikring psykisk helse. Veit ikkje heilt korleis dei skal angripe det, kvar dei skal ta kontakt eller be om hjelp. Vi i Mental Helse Sykkylven har mange som har vore i same situasjon, som har fått hjelp og funnet nokon å prate med. Våre erfaringar dele vi gjerne, gjennom våre likepersonar, via møteplassar, kurs og aktivitetar. Som lokallag satse Mental Helse Sykkylven på samarbeid med andre for å spreie kunnskap, informasjon og erfaringar om psykisk helse. Saman med fire andre brukarorganisasjonar driv vi eit lokalt brukarkontor, ein møteplass. Drifta av kontoret er basert på frivilliginnsats, dugnadarbeid og innsamlede midlar. Du kan bidra til drifta av møteplassen, at det vert set fokus på psykisk helse, og at likepersonar får tilført ny kunnskap og fagleg påfyll. Lokale sosiale aktivitetar er viktig for oss. Vi arrangerer turar i lag med andre lokallag der vi kan konkurrere litt også (bowling, biljard, Gokart, hesteskokast m.m.) I 2019 har lokallaget arrangert møteplass, kurs og andre aktivitetar i 15 år.

Innsamlet beløp:
Mål: 15 000 kr
Periode:
03.07.2017 31.12.2019

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Alle har ei psykisk helse
Mental Helse Sykkylven
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close